Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę działalność handlową. Stosuję opodatkowanie marży. Mam wątpliwości w jakim przypadku mogę je zastosować. Kupuję od osób prowadzących działalność w Niemczech towary używane w celu ich dalszej odsprzedaży. W zależności od tego czy dana osoba jest zarejestrowana dla celów VAT otrzymuję umowę kupna sprzedaży lub rachunek.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby dane nabycie potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Jak powinien wyglądać otrzymany rachunek?

Co w przypadku, gdy na rachunku jest podana tylko jedna kwota i nie jest określone czy jest to kwota netto, czy brutto?

Jak w takich przypadkach zastosować metodę opodatkowania marży?

Opodatkowanie marży przy sprzedaży towarów używanych można zastosować, jeżeli dany towar nabyliśmy od osoby niebędącej podatnikiem od towarów i usług lub zwolnionej od tego podatku, albo stosującej opodatkowanie marży.

Do której z tych kategorii należy zaliczyć dostawcę z Niemiec?

Czy do sprzedaży towaru nabytego od kontrahenta z Niemiec bez względu na to, czy jest on podatnikiem VAT i wystawia nam rachunek, czy też nie, można zawsze zastosować opodatkowanie marży?

Czy decydujący w tym przypadku jest fakt bycia przez podmiot z Niemiec podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?