Pytania i odpowiedzi

Czy umowa o przelew wierzytelności na zabezpieczenie podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować rów o symbolu W znajdujący się na działce budowlanej o symbolu Bp?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy środki z ZFRON podlegają potrąceniu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w PKPiR kocioł CO będący towarem wystawowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy nabywanie plików poprzez portal internetowy może podlegać opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować wydatki na wymianę pieca w kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowych dróg należy sumować?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy okres samozatrudnienia w Hiszpanii w latach 2006-2009 można doliczyć do okresu stażu pracy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy od węzłów ciepłowniczych zainstalowanych nie w cudzych budynkach mieszkalnych powinniśmy płacić podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy należy zapłacić podatek i złożyć korektę PIT-39 w przypadku remontu własnego lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie otrzymaną w 2012 r. fakturę za odprowadzanie ścieków dotyczącą okresu 2010-2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy gmina ostatniego stałego pobytu osoby bezdomnej powinna zwrócić koszt sprawienia pogrzebu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy należy ująć przychód z tytułu refundacji za leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować przy sprzedaży budynku (hali) wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie świadczenia należy doliczyć do przychodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób obliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela za okres lipiec - sierpień?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo zwolnić członka związku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia za dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy zmniejszającego zatrudnienie poniżej 20 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Co dla pracodawcy oznacza zapis dotyczący zatrudnienia "praca w warunkach chronionych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy od poddzierżawców należy pobierać opłatę targową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim trybie możliwa jest zmiana stanowisk pracy z kierowniczych urzędniczych na niższe urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy główny księgowy może pracować w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zasiłek okresowy stanowi dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać kierowca ciągnika elektrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Od czego zależą podwyższone koszty uzyskania przychodu pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie towarów w celu zniszczenia podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca musi posiadać oświadczenia pracownika, że pracował w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy zrekompensować pracę w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować budowę domków campingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup paliwa od niemieckiej firmy, jeśli zostało ono zatankowane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zakwalifikować opłaty sądowe i koszty pełnomocnictwa dla radcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy mogę w zeznaniu PIT-37 rozliczyć składki społeczne zapłacone z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy opodatkowaniu VAT podlega przekazanie umundurowania ochronnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy zawieszenie działalności jest spełnieniem warunku art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku są dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jaki jest maksymalny okres do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przetargu ograniczonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak powinna rozliczyć się z VAT spółka z o.o. w likwidacji będąca małym podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy mogę zapłacić swój dług wierzytelnością wobec mojego dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy usługa wykonywania zdjęć RTG korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy rehabilitantowi zatrudnionemu w przedszkolu należy wypłacać dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy podatnik może dokonać odliczenia VAT z faktury zakupu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne