Questions and answers

Czy możliwe jest zlikwidowanie ZFŚS poprzez wyksięgowanie salda funduszu w pozostałe przychody operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Z którego miesiąca dochód z tytułu umowy zlecenia należy przyjąć do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy w decyzji określić należy konkretne sposoby ograniczenia emisji hałasu oraz termin realizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy przy ustalaniu obowiązku CBC-P za 2020 r. należy wziąć pod uwagę przychody z 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługa marketingowa w przychodni weterynaryjnej powinna być oznaczona kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinien postąpić wójt w przypadku nieterminowej opłaty przedsiębiorcy z tytułu koncesji na alkohol?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W którym miesiącu należy odliczać VAT zgodnie z nowym pakietem SLIM VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie wymogi kwalifikacyjne obowiązują na stanowisku geologa w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pośrednik musi fizycznie posiadać KPO dla odpadów, w których gospodarowaniu pośredniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jak obliczyć wielkość emisji ze stosowanych środków do dezynfekcji w zakładzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy pracownik może świadczyć dla swojego pracodawcy usługi także w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dopuszczalne są odwołania do procedur wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak powinno się ustalić nowych nabywców działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy spółkę wodną, która nie spełnia kryterium wymaganej ilości osób można uznać za istniejącą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy spółka może przechowywać dokumenty kadrowo płacowe oraz dot. środków trwałych w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy można przyznać KDR wszystkim dzieciom, gdy jedno z nich mieszka z dziadkami w innej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy po 90 dniach rehabilitacji można rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć powierzchnię całkowitą kondygnacji pod skośnym dachem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć zawartość suchej masy odpadów o kodzie 19 08 14?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie działania winien podjąć PINB w celu sprawdzenia zgodności inwestycji z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy możliwe jest umorzenie opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy gmina ustalając inny termin płatności za użytkowanie wieczyste jest zobowiązana do naliczenia odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nabycie w drodze przelewu wierzytelności od funduszu sekurytyzacyjnego powoduje obowiązek podatkowy w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zastosować na wszystkich fakturach dotyczących jednego kontraktu mechanizm podzielnej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pożyczka dla spółki z o.o. od jej wspólnika podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy firma świadcząca usługi transportowe i spedycyjne stosuje split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak opisywać przelew zbiorczy w ramach MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy płatność za fakturę będzie musiała być wykonana w systemie podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinien stosować deweloper sprzedając lokale mieszkalne o charakterze użytkowym osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak zapłacić część należności w systemie split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak powinna być ujęta w ewidencji VAT sprzedaż kryptowaluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy agencja pracy tymczasowej może wybrać kwartalne rozliczanie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy postąpić jeżeli spółka została wykreślona z VAT ale normalnie działa i wystawia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedając usługę dla komornika sądowego ewidencjonować obrót przy użyciu kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy obciążenie pracownika kosztem rozmów telefonicznych będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką datę wystawienia wpisywać do rejestru zakupu VAT w przypadku duplikatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik ma prawo do odliczenia VAT zawartego na fakturze dotyczącej zakupu kart sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy refakturowane koszty opłat za zajęcie pasa drogowego należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu paliwa nabytego w systemie płatności karatami paliwowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaki miesiąc poprzedzający wziąć pod uwagę przy przyznaniu pomocy w formie zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne