Questions and answers

W jakiej wysokości powinna zostać przyjęta premia motywacyjna w podstawie zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób dokonać zmiany wynagrodzenia w związku z przejęciem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć i ująć w księgach odsetki za ubiegłe lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób zmienić przeznaczenie poszczególnych świadczeń socjalnych finansowanych ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

W którym momencie nauczyciel mógłby złożyć wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Za ile dni będzie przysługiwać ekwiwalent urlopowy nauczycielce zatrudnionej na część etatu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy winna być przeniesiona na nowego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy inwestor występując o pozwolenie na budowę winien w treści wniosku wpisać projektowane urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy istnieje formalna definicja granic opracowania w projektach zagospodarowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy matce przysługuje świadczenie wychowawcze oraz zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej może wystawić zaświadczenie osobie doświadczającej przemocy z innej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy praca nauczyciela w młodzieżowym domu kultury jest zaliczana do pracy w szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może stosować korzystniejsze rozliczenie nadgodzin niż wynikające z Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy trzeba będzie naliczać opłaty roczne, jeśli powierzchnia schodów usytuowanych w pasie drogowym zostanie zwiększona?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy wniosek o świadczenie dobry start wysłany pocztą można uznać za złożony w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy z wniosku pracownika socjalnego można zwolnić z odpłatności za pobyt i usługi świadczone w ŚDS typ C?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Gdzie zobowiązany ma się zwrócić o zwrot pobranych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnić przy wyliczaniu ryczałtu za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie stanowisko ująć w skierowaniu na badania lekarskie dla pracownika, który zmienił stanowisko w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki jest wpływ przekształcenia spółki na trwające umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak prawidłowo odliczyć alimenty od dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy pracownik może złożyć wniosek o kolejną część urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Która gmina jest właściwa miejscowo do sprawienia pochówku dziecka martwo urodzonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Od kiedy należy ustalić prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób ze wspólnoty gruntowej można przejąć udział Skarbu Państwa na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy dofinansowanie 500+ dla nauczycieli powinno być wliczane do dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy przyznać dotację celową na zakup sprzętu w przypadku niewykazania nauczycieli w SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczycielowi, który rozwiązał stosunek pracy, przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy niewykorzystane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli można przeznaczyć na inny cel?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni należy skierować nauczyciela obowiązkowo na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wniesienie nieruchomości aportem do spółki z o.o. będzie opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki ekwiwalent za urlop należy się nauczycielowi, który był zatrudniony na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie wydatki na niepełnosprawnego ucznia może ponieść szkoła niepubliczna oraz przedszkole niepubliczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy przyjąć ucznia do liceum dla dorosłych z wymogiem frekwencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak sporządzić umowę dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony i nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy należy określić zdolność do pracy nauczycieli po urlopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto dokonuje oceny pracy pełniącego obowiązki dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co jest podstawą zobowiązania wykonawców do przestrzegania zasad bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Cz wypadek pracownika nocującego na terenie zakładu pracy jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy do druku indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego przez PCPR należy dołączyć klauzulę informacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne