Questions and answers

Czy od wartości przekazanych artykułów spożywczych należy naliczyć składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ powinien żądać od gestora sieci i zarazem inwestora uzgodnienia projektu rozbudowy sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy pracodawca może opodatkować i oskładkować dodatkowe ubezpieczenie pracownika jednorazowo na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przedsiębiorca musi podawać liczbę godzin na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy radny podczas sesji może zadawać pytania burmistrzowi ustnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy samochody elektryczne są sprzętem w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy spółka komandytowa, świadcząca usługi na rzecz podmiotu powiązanego, musi przygotowywać dokumentację TPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy stosuje się GTU przy samofakturowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy stypendium wlicza się do dochodu rodziny w świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenia z ZFŚS dla byłych pracowników są opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy uchwała z roku 1997 zmieniająca uchwałę z roku 1988 pozostaje nadal w obrocie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy w okresie od 1.01.2021 r. do 30.04.2021 r. wspólnicy spółki komandytowej zachowają status małego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w pliku JPK należy podać dane faktury czy paragonu za zakup kalkulatora na potrzeby służbowe poniżej 450 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zakup klimatyzatora poza Polską jest wprowadzaniem sprzętu elektrycznego na teren kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może połączyć zmianę terminu realizacji zamówienia ze zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Do kiedy można udzielić urlopu okolicznościowego z tytułu narodzin dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Gdzie oprócz KRS należy zgłosić zmianę siedziby spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Ile czasu mogą spędzać uczniowie klas I-III podczas nauczania zdalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką kategorię transakcji kontrolowanej należy wybrać w formularzu TPR-C dla transakcji otrzymania pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką wartość transakcji podaje się w TPR-C?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie jest zakres obowiązkowej dokumentacji medycznej w opiece długoterminowej domowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie stanowiska pracy uwzględniane są w kategorii stanowisk robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki należy zastosować kurs oraz do jakiego okresu przypisać korektę wystawioną dla osiemnastu dostaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jaki przepis mówi o wyborze szkoły przez rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy postępować z klauzulą informacyjną w przypadku dzieci objętych procedurą „Niebieskie Karty”?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy otrzymanie zapłaty nie nastąpi w ciągu 30 dni od wystawienia faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać porozumienie wprowadzające zadaniowy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak pracownikom pogotowia należy rekompensować pracę w nocy i w święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo określić kod usług, jeśli nie wchodzą one w skład procesu produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ryczałtowiec powinien opodatkować dotację otrzymaną z PARP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak sformułować pismo o zakończeniu zawieszenia nauczyciela w obowiązkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak stawka VAT obowiązuje klienta norweskiego, który zakupił stolarkę okienną w Polsce i zamontował ją we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ustalić wartość transakcji kontrolowanej realizowanej przez 15 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak w deklaracji UE wykazać sprzedaż towaru dla kontrahenta z Niemiec i jego dostawę na terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne