Czy do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku usługowego lub zawiadomienia o zakończeniu budowy jest wymagany protokół kominiarski?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Smolczewski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 11 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku usługowego lub zawiadomienia o zakończeniu budowy np. budynku gospodarczego z kominami lub budynku letniskowego jest wymagany protokół kominiarski?

Jeżeli tak, to czy winien być on w wersji elektronicznej zgodnie z stanowiskiem GUNB, mówiącym, że protokół sprawdzenia przewodów kominowych jest od dnia 18.09.2023 r. dopuszczony tylko w wersji elektronicznej?

Bowiem przepis art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. wymaga protokołu badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6 pr. bud.

A przewody kominowe nie będą przyłączem ani instalacją, więc czy w ogóle protokół ich sprawdzenia jest wymagany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX