Questions and answers

Jak na gruncie VAT potraktować świadczenie usług marketingowych na rzecz firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT należy potraktować zakup usługi kulturalnej od zespołu muzycznego z Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wygląda rozliczenie w VAT prowizji od wielkości sprzedaży i na podstawie jakich dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy należy doliczyć premię kwartalną uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy kwota za imprezę pracowniczą powinna być doliczona do przychodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy obliczyć ilość DJP w przypadku chowu loch wraz z prosiętami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

Kiedy podatnik będzie mógł dokonać odliczenia podatku VAT od zakupu środka trwałego dokonanego przed rejestracją VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych udział w samochodzie ciężarowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych można uznać jako uraz?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy wózek jezdniowy należy wyposażyć w lusterko cofania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Majer Roman | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo określić dochód ze sprzedaży udziałów w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakich warunkach Urząd Miasta może wezwać podatnika do skorygowania deklaracji dla podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jaki VAT zastosować w przypadku budowy grobowców, 8% jako usługi pogrzebowe i pokrewne czy 23% jako inne usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podest ze schodkami powinien spełniać określone wymagania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy ryczałt za nocleg należy uwzględnić przy obliczaniu maksymalnej kwoty kary pieniężnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Na jaki okres można przyznać stronie stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownikowi, który wykonał pracę w sposób wadliwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na czym polega niezależność pracowników otwierających drzwi do magazynu substancji niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracodawca może zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym, jeżeli nie wykonał obowiązków służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy ratownik medyczny w trakcie transportu sanitarnego może zastosować przymus bezpośredni wobec pobudzonego, agresywnego pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Nieaktualne

Czy OPS może udostępnić informacje o osobach korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wystawia faktury ze stawką 23%, czy też ma prawo do zastosowania obniżonej stawki 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przekazanie towaru do testów klientowi rodzi obowiązek opodatkowania na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zmniejszenie straty podatkowej w wyniku kontroli podatkowej powinno być udokumentowane decyzją?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenia z cudzoziemcem posiadającym kartę pobytu stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Komu należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługujący zmarłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Ile godzin w tygodniu może pracować pielęgniarka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy organ powinien zmienić decyzję przyznającą zasiłek stały, jeśli wypłacono osobie zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać potrącenia z trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe generuje udzielenie spółce z o.o. pożyczki w wysokości 15.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika podlega wliczeniu do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować wypłatę dokonaną na rzecz firmy niemieckiej, która swoje usługi świadczy na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową 30% budynku szeregowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy prokurent może upoważnić spółkę do rozliczania podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa poręczenia kredytu w rachunku bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy koszty szkolenia dla pracowników odbywającego się za granicami kraju, mogą stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką metodą dokonać wyceny wartości wysypiska śmieci jako budowli wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę wytworzenia wędliny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT import usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć VAT z tytułu usług świadczonych dla operatora telefonii komórkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracownik socjalny może zostać zakwalifikowany na stanowisko kierownika ds. pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w VAT rodzi niewystawienie faktury w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powinniśmy odliczyć VAT naliczony z faktury zakupowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy opodatkować diety wypłacone Niemcowi zatrudnionemu na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne