Jak wyliczyć równoważnik etatu pielęgniarki zatrudnionej na kontrakcie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co jest podstawą do wyliczenia informacji o liczbie pielęgniarek i położnych na dzień 1.08.2019 w przeliczeniu na liczbę etatów lub równoważników etatów - (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz.U. poz. 1628) - czy ilość godzin przepracowana przez pielęgniarkę w miesiącu lipcu 2019 r.?

W przypadku pielęgniarki zatrudnionej na umowę o pracę - sprawa jest oczywista tj. podajemy 1 etat.

A co w przypadku pielęgniarki zatrudnionej na kontrakcie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX