Questions and answers

Czy można sprzedawać na targowiskach towary wyprodukowane w ramach działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy należy wniesioną dopłatę zwrotną zaksięgować w ewidencji pozabilansowej - należności warunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy należy wyznaczyć termin wykonania robót polegających na przywróceniu części budynku do stanu poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy obowiązek sporządzenia umowy o pracę w języku polskim dotyczy także jej załączników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy od 1 kwietnia 2014 r. podatnik może nadal odliczać 100% VAT od paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy po 1 kwietnia 2014 r. podatnik będzie miał prawo odliczyć 100% VAT od zakupu motoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik dokonujący jednorazowej sprzedaży złota inwestycyjnego może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pokrycie strat poprzez zmniejszenie długu z tytułu pożyczki podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy powinniśmy składać informację ORD-U, skoro występuje pośredni udział w kapitałach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który wyczerpał prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca posiadający aktualne szkolenie okresowe dla pracodawców może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownik, którego pracodawca zatrudnia w celu zastępstwa innego pracownika musi wykonywać obowiązki osoby zastępowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy przyjazd pracownika do siedziby pracodawcy można traktować jako podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy likwidacji spółki cywilnej należy oddać odliczony przy wykupie samochodu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przyznany instytucji kultury przez bank limit (debet) ujmuje się w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy składając korektę bilansu, rachunku zysków i strat oraz CIT, powinna być sporządzona nowa informacja dodatkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy szkoła może odpłatnie wynajmować szkolny gimbus na wycieczki klasowe swoich uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy transakcję z nierezydentami polegającą na dopłacie do kapitału rezerwowego spółki należy ująć w ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy upoważnienie udzielone tylko do odbioru dokumentacji i decyzji podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy w okresie wypowiedzenia pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy w przypadku dozorców zatrudnionych w szkole można stosować równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy w szatniach, umywalniach, pomieszczeniach z natryskami i ustępach należy zapewnić wentylację mechaniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy wybieg dla bydła w odległości 10 m od zabudowań wymaga interwencji nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy zamawiający może w jakiś sposób uchylić się od wystawienia referencji wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy zwrot dotacji powinien nastąpić z dochodów, czy wydatków jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka jest maksymalna kwota, o jaką podatnik może wystąpić w ciągu 60 dni z tytułu zwrotu nadwyżki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do wartości usługi kurierskiej dotyczącej przesyłki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jakie są zasady i kiedy można rozpocząć amortyzowanie znaków towarowych jako wartość niematerialna i prawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy zatrudnionej dodatkowo na umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak opodatkować działkę rolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo obliczać wysokość obrotu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż akcji, za które płatność rozłożona jest na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT sprzedaż ubranek dziecięcych zakupionych na aukcjach internetowych w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT złomowanie autobusu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć w deklaracji usługę budowlaną wykonaną na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Kiedy mały podatnik rozliczający się metodą kasową powinien wykazać przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek złożenia deklaracji IFT - 2R?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Na jakim etapie należy uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu z drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

W jakich sytuacjach nie wlicza się nauczycielowi godzin nauczania indywidualnego do wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakiej formie dyrektor przedszkola zwalnia rodziców dziecka z opłat za wyżywienie w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób księgować zakup i sprzedaż odzieży używanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować otrzymane w spadku udziały w nieruchomościach oraz w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób urząd refakturuje rachunek za urząd dozoru technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować opłaty za czynsz i media remontowanego lokalu na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W której pozycji PIT-37 wykazać przychód z tytułu odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym miesiącu spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu wystawionych faktur za usługi wykonane ponad limit?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód ze sprzedaży towarów rozliczany na koniec każdego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych fakturę za gaz dotyczącą przyszłych okresów rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne