Questions and answers

Czy pracodawca, który zamierza zatrudnić obywatela Ukrainy powinien wymagać od niego numeru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy w decyzji wz pod określenie "zabudowa usługowa" podciąga się również obiekty handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy w świetle przepisów p.z.p. istnieje możliwość samouzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy wykonawca może rozszerzyć zakres prac powierzonych podwykonawcy o roboty nie wskazane w ofercie, na etapie realizacji umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zakup akcji będzie kosztem uzyskania przychodu z wynajmu w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można dofinansowywać przedszkola samorządowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką podstawę przyjąć do zaokrąglenia kwoty do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką podstawę zwolnienia z VAT należy wskazywać na fakturze w przypadku najmu mieszkań i lokali użytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do ciągnika ciężarowego DAF?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega przedsiębiorca będący jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak należy rozliczyć przychody uzyskane z praktyk absolwenckich w ambasadzie obcego państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować przychody zatrudnionych za granicą pracowników z tytułu wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak podatnik powinien rozpoznać obowiązek podatkowy i jaki kurs zastosować do przeliczenia waluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu powypadkowej naprawy samochodu rozliczonej bezgotówkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ująć w deklaracji VAT-7 korektę in minus dotyczącą transakcji rozliczonej w ramach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić podatek dochodowym od zadośćuczynienia wypłaconego na podstawie ugody pozasądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wyliczyć rezerwę urlopową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaliczyć do kosztów wydatki na zakup opon i bagażnika dachowego leasingowanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zrekompensować pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych w trakcie podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jakiej wartości spółka powinna ująć środki trwałe w przypadku połączenia metodą nabycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jaki sposób amortyzować samochód zakupiony na preferencyjnych warunkach kredytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkowywać przychód ze sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W którym miesiącu zmniejszyć podatek dochodowy w przypadku złożenia reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie należy ująć zakup towarów w PKPiR, jeśli fakturę otrzymano wcześniej niż towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Co powinien uczynić zamawiający, jeśli z uzupełnionych przez wykonawcę dokumentów wynikają sprzeczne informacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy bank ma prawo odliczyć VAT w związku ze sprzedażą przewłaszczonych rzeczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy czerpanie korzyści z niewywiązania się z zobowiązania mogą rodzić skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy część gruntu, na której postawiono maszt do pomiaru wiatru podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy fundusz operacyjny spółdzielni jest opodatkowany podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy jest dopuszczalne dokonywanie zapisów technicznych na kontach 221 i 225 w celu zachowania czystości obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy Kierownikowi OPS należy się ryczałt samochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy należy potraktować całą czynność jako dostawa maszyny WNT wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne