Questions and answers

Jaki wymiar urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy, której dziecko zmarło po porodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaki wzór użyć do postępowania o wstrzymanie robót oraz postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak należy poprawnie przyznać zasiłek stały na podstawie nowego orzeczenia i w jakiej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak należy ująć w rachunku zysków i strat zwolnienie z opłacania składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy w protokole z postępowania ujmować osobę przygotowującą szacunek wartości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Jak obliczać poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2020 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak organ może wyegzekwować aktualizację danych adresowych niepublicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla pełnomocnika spółdzielni będącego osobą fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak prawidłowo zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego, jeśli została ona dokonana dla grupy stanowisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczać dochody w przypadku zmiany kraju rezydencji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać poprawnie zakup i sprzedaż bonów towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty w przypadku wspólnika, który opuszcza spółkę w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach fakturę za odzież BHP opłaconą przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak szkoła powinna zaksięgować środki trwałe otrzymane od gminy w trwały zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak ująć w sprawozdaniu finansowym wsparcie otrzymane z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak w ewidencji VAT i w JPK_VAT wykazać paragon z NIP nabywcy i co wskazać jako numer faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wycenić złom składający się ze zdekompletowanego silnika do maszyny produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Kiedy ująć w kosztach wydatki na nabycie świadectwa efektywności energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto jest beneficjentem wykonywanej umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kto ponosi koszty prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Kto powinien zająć się znalezioną chorą sarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Które okresy pracy należy zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Według jakich przepisów powinien zostać opracowany projekt zamienny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jakim okresie rozliczeniowym należy zaksięgować umorzenie składek ZUS w KPiR w poniższej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować i wykazać usługę transportową na rzecz kontrahenta norweskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna określić wartość gruntu opisanego w pytaniu, którego jest właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Za jaki okres pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy córka właścicielki nieruchomości może być wnioskodawcą wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy deweloper może potrącić karę umowną z kwot wpłaconych przez nabywcę na rachunek otwarty powierniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy jest możliwa zmiana inwestora w trakcie procedury dotyczącej wydania decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy jest możliwe aby syn otrzymał zwrot podatku akcyzowego z tytułu zakupu paliwa w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nowe PZP wymaga, aby SWZ była podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy nowy dyrektor ma obowiązek podpisać protokół pomimo wykazanych niedoborów do końca roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy pracownikowi należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy projektant musi do projektu architektonicznego przedłożyć projekt instalacji gazowej i zbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy przebudowa ściany zewnętrznej budynku gospodarczego wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy przedsiębiorca może dokonywać zapłaty podatków PIT i VAT ze swojego prywatnego rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy przyznane świadczenie rodzicielskie, które dopiero będzie wypłacone liczyć do dochodu o przyznanie pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy starosta jest właściwy, by wydać pozwolenia na dokończenie budów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy Strona może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania, czy kolejny raz przedłużyć termin do wydania decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne