Questions and answers

Czy konieczne jest powtarzanie szkoleń na żurawie przenośne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy koszty amortyzacji prawa ochronnych stanowią koszty z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można łączyć uczniów klasy 4 i 5 na zajęcia wyrównawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można zaliczyć do stażu pracy okres pracy na roli w latach 1996-2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy na druku ZUS RUD należy zgłosić umowę cywilnoprawną dotyczącą przeniesienia praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy na ucznia będzie przysługiwać dotacja za efekt kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy opakowania, które dostarcza nam klient rozliczamy my?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne może odbyć praktyki zawodowe 2-3 godziny dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy podatnik będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży poszczególnych lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca musi uzyskać zgody na przetwarzanie danych osób bliskich pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przedawnione należności generują przychód w stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przedłużenie gwarancji na zakupiony towar spoza UE zgłosić do urzędu celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sklep mięsny powinien rozliczyć się z pakowania towarów w papier?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy Służba Kontrwywiadu ma prawo wnioskować o dostęp do dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy sprzedaż praw wynikających z umowy przedwstępnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ubezpieczenie OC dla pracowników i dzieci w przedszkolu można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy ustalać alimentację od dzieci, do których matka kilka lat temu została pozbawiona praw rodzicielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w dalszym ciągu istnieje obowiązek wykazywania w deklaracjach VAT wynajmu w ramach działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wobec wyjścia na wolność klienta PCPR powinien wydać ponownie decyzję o jego umieszczeniu w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wymianę nawierzchni boiska należącego do gminy można potraktować jako sponsoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wynagrodzenie pracownika starostwa jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wytworzone odpady ex19 05 03 podmiot może oddawać jako 19 05 03, czy musi jako ex19 05 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy zamawiający w regulaminie wewnętrznym może uwzględnić progi wartościowe udzielania zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy zawarcie w umowie informacji o dodatku stażowym oraz dodatku funkcyjnym jest działaniem zgodnym z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy zmiany w zakładowym funduszu aktywności Zzawodowej powinny być konsultowane ze związkiem zawodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Do jakiej kwoty można dokonać potrącenia niealimentacyjnego z wynagrodzenia minimalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Do kiedy przysługuje uprawnienie do pobierania świadczenia rodzicielskiego na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne