Questions and answers

Czy nieodpłatne świadczenia na rzecz byłego pracownika podlegają oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obsługa pasażerów w przewozach regularnych specjalnych jest możliwa jedynie na przystankach komunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy organ może powołać własnego biegłego rzeczoznawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy o zwrot kosztów dotacji można wnioskować tylko w danym roku budżetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy podany termin rozbiórki obiektu tymczasowego obliguje urząd do kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy podatnik, który przeniesie swoją rezydencję podatkową poza granice kraju, może zostać objęty exit tax?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pomieszczenie przeznaczone na blacharstwo i lakiernictwo samochodowe może być sytuowane w pobliżu kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy powiat może udzielić dotacji bezpośrednio Ochotniczej Straży Pożarnej z pominięciem Gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy pracodawca może dokonać zaokrąglania przeciętnej liczby zatrudnionych przyjętej do obliczenia odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracodawca może przeszukać szafkę pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy przy sprzedaży wyposażenia do wyrobu medycznego wraz z łóżkiem przysługuje stawka obniżona 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy roszczenie o zwrot składek wchodzi do masy spadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż terenu z parkingiem będzie podlegała opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy szkoła ma prawo przeprowadzać wśród dzieci ankietę dotyczącą sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych może stanowić załącznik do umowy głównej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy utwardzenie działki rolnej stanowi naruszenie Prawa budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy w obwieszczeniu można polecic kierowcom pracę do 12 godzin na dobę w ramach równoważnego systemu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w trakcie roku szkolnego dyrektor może zmniejszyć nauczycielowi wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy wydatki na spłatę podwykonawcy stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykazywać w deklaracjach VAT faktury korygujące do zwrotu towaru, którego nigdy nie kupiliśmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy wykonawca robót może zbierać niektóre dane osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy w związku z usługami związanymi z nieruchomościami występuje import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zarządca drogi powinien podpisać dokumentację powykonawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy zbycie wierzytelności podlega opodatkowaniu w ramach zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy z dotacji oświatowej można wypłacić stypendium naukowe dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zleceniodawca ma obowiązek dokonywać wpłat do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak dokumentować parkowanie pojazdu firmowego, aby wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są skutki prawne dla szkoły, gdy regulamin pracy nie może zostać uzgodniony ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż towaru z Chin, niedopuszczonego do obrotu, ze składu celnego - do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć świadczenie usługi opieki nad osobami starszymi na terenie UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy sklasyfikować wydatek wykonania usługi stolarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak należy ustalić grafik w ramach ruchomej organizacji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty związane z przygotowaniem studium wykonalności i dokumentacją projektową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż gruntu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż gruntów dokonaną przez wojewódzką osobę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować stypendium uzyskane przez przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak powinna być rozliczone udzielenie licencji do rozpowszechniania filmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne