Czy sprawozdanie finansowe, sporządzone przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., należy... - OpenLEX

Czy sprawozdanie finansowe, sporządzone przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., należy opublikować w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednoosobowa działalność gospodarcza w dniu 30.12.2021 r. przekształciła się w spółkę z o.o. Na ten dzień sporządzono bilans oraz RZiS.

Czy sprawozdanie finansowe powinno zostać opublikowane w MSiG i kto powinien podjąć uchwałę o zatwierdzeniu i podziale zysku - właściciel czy zgromadzenie wspólników powstałej po przekształceniu spółki z o.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX