Czy środki pieniężne otrzymane z MOPS na dożywianie dzieci z rodzin ubogich są zwolnione z opodatkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi niepubliczne przedszkole (forma opodatkowania: PKPiR, bez VAT). Placówka sprawuje całodzienną opiekę nad dziećmi: zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz zapewnia całodzienne wyżywienie, tj. śniadanie, obiad i podwieczorek. Przedszkole jest odpłatne - rodzice dzieci uczęszczających płacą co miesiąc czesne (w kwocie czesnego znajduje się także opłata za wyżywienie). Przedszkole otrzymuje z MOPS środki pieniężne przeznaczone na dożywianie poszczególnych dzieci, które uczęszczają do przedszkola. Przyznanie świadczenia następuje w formie pisemnego powiadomienia placówki przez MOPS. Środki te MOPS przekazuje co miesiąc na rachunek bankowy przedszkola, na podstawie wystawionej przez placówkę faktury. Miesięczna opłata czesnego za dziecko pomniejszana jest o kwotę dożywiania z MOPS tj.: faktura do MOPS wystawiona w maju 2022 r. - kwota 80 zł kwota czesnego za maj 2022 r.- 420 zł (kwota podstawowa 500 zł - 80 zł). Przychodem podatnika jest kwota czesnego do zapłaty, tj. 420 zł

Czy środki pieniężne otrzymane z MOPS na dożywianie dzieci z rodzin ubogich są zwolnione z opodatkowania?

Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 79 PIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX