Jak należy rozumieć opisany w art. 13 u.o. zakaz łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 10 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2022 r.

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie, jak należy rozumieć opisany w art. 13 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o. zakaz łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów?

Czy na wyznaczonym magazynie odpadów, do którego mamy sporządzony i zatwierdzony przez straż pożarną operat ppoż może znajdować się kontener na produkt uboczny rozumiany jako niezanieczyszczone kawałki drewna?

W operacie ppoż nie uwzględniono stanowiska na kontener z produktem ubocznym. Uwzględniono natomiast kontener na odpady drewna. W naszym zakładzie nie powstają jednak odpady drewna. Tak więc w magazynie odpadów na stanowisku przeznaczonym na kontener na odpady drewna znajduje się fizycznie kontener na produkt uboczny. Dodatkowo mamy przewidziane stanowiska na kontenery na inne kody odpadów, jednak kontenery na niektóre kody odpadów są ustawione inaczej niż przewiduje to plan ustawienia kontenerów, będący elementem operatu ppoż.

Czy na takim magazynie odpadów może znajdować się kontener na odpady komunalne, skoro nie był przewidziany w operacie ppoż?

Czy powyższa sytuacja może według przepisów być łamaniem warunków operatu ppoż, a co za tym idzie łamaniem warunków decyzji na wytwarzanie odpadów, która została wydana na podstawie tegoż operatu ppoż?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX