Questions and answers

Czy nauczycielce można udzielić urlopu wypoczynkowego między urlopem rodzicielskim i wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielka może dostać urlop zdrowotny, jeśli przebywała na nim już 4 razy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się wynagrodzenie za miesiąc w którym wraca do pracy po urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje prawo do wypłacenia świadczenia z ZFŚS, jeśli jego umowa o pracę wygasła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy niewykorzystany urlop na żądanie dyrektora szkoły przechodzi na następny rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy opłata związana z otrzymaniem pozwolenia na pracę refundowana przez pracodawcę podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy otrzymanie od pracodawcy zegarka z okazji jubileuszu pracy, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pełnomocnik rodziców może domagać się notatek ze spotkania z uczniami, sporządzonych przez wychowawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy PINB może nakazać inwestorowi oddanego już budynku wybudowanie nowego szamba, a likwidację stalowego zbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy po wpisaniu do rejestru BDO kara za brak wpisu nadal może zostać utrzymana?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy pracodawca mógł pozbawić nieobecnego pracownika premii w jednym miesiącu, a w innym mu ją wypłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi młodocianemu, lekarz który nie diagnozuje jednostki chorobowej może wystawić zwolnienie z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy prawidłowym jest zastosowanie VAT marża w przypadku zakupu usługi tłumaczenia i odsprzedaniu jej na rzecz turysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy przedsiębiorcy przysługuje opłacanie składek do ZUS na preferencyjnych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przepisy dot. usytuowania przewodów instalacji gazowej dotyczą także instalacji zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy przysługuje fundusz alimentacyjny wnioskodawcy, jeżeli dłużnik alimentacyjny jest w składzie rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przy zmianie sposobu użytkowania budynków na sprzedaż bezpośrednią oraz MLO wymagany jest projekt technologiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy stosowanie warunków technicznych musi być zgodne z ustaleniami planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy terapia pedagogiczna jest jedną z form zajęć rewalidacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy w trakcie obowiązkowych zajęć lekcyjnych w szkole mogą odbywać się zajęcia z projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w trakcie opieki nad członkiem rodziny pracownik może wykonywać pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy za kilka dni kolejnego roku kalendarzowego, po których nauczyciel zakończy zatrudnienie, przysługuje mu urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy zakup dostępu do portalu szkoleniowego od kontrahenta z UE stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zmianę wysokości dodatku za wysługę lat nauczycielka powinna otrzymać po powrocie z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką umowę należy zawrzeć z nauczycielem niepublicznego punktu przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakie dokumenty korygujące złożyć do ZUS i co zrobić z nienależnie wypłaconym wynagrodzeniem za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie dokumenty można udostępnić komisji rewizyjnej zgodnie z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie przepisy regulują wyposażenie przebieralni przy sali gimnastycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie przesłanki musi spełnić nauczyciel, który chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie składniki przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie warunki powinna spełniać osoba spoza zakładu przeprowadzająca instruktaże stanowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaki jest minimalny zakres danych osobowych niezbędnych do dokonania zakupu biletu miesięcznego na przejazd autobusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaki okres wypowiedzenia będzie przysługiwał pracownikowi w czasie zatrudnienia na okresie próbnym ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna w przypadku kierowania zapytania ofertowego do firm?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak prawidłowo zapewnić bezpieczeństwo ppoż w odlewani metali nieżelaznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż towarów pozostałych na dzień likwidacji spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne