Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony, który rozliczył już w deklaracji jako podatek należny z tytułu importu towarów w ramach procedury uproszczonej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma dokonuje importu towarów w ramach procedury uproszczonej, zgodnie z art. 33a ust 1 ustawy o VAT. Agencja celna odprawiła towar od dwóch różnych kontrahentów na jednym zgłoszeniu celnym, podając tylko jednego nadawcę, ale dwa numery faktur. Wartość łączna się zgadza. Czy podatnik może odliczyć VAT naliczony od całości, jak miałoby to miejsce przy dwóch, odrębnych zgłoszeniach? Czy z powodu braku danych drugiego nadawcy na dokumentach ZC, VAT nie podlega odliczeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX