Monitor Polski

M.P.2018.1083

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 października 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r., podpisanym w Dar es Salaam dnia 12 września 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 sierpnia 2017 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r. 1 , przez podpisanie.

Porozumienie zostało podpisane w Dar es Salaam dnia 12 września 2017 r.

Zgodnie z art. 2 porozumienia weszło ono w życie z dniem podpisania.

1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r., został ogłoszony w M.P. z 2015 r. poz. 1127.