Monitor Polski

M.P.2018.171

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 598/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr rej. 551/2017 o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 77) poz. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Panagiotopoulou Beata Anna,".

§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 15 listopada 2017 r.