Monitor Polski

M.P.2018.77

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 listopada 2017 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 551/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Grecji oraz rozwijanie polsko-greckiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Godek Irena Bożena, 2. Kapuścik Czesława Mirosława, 3. Mavridis Marzena Agata, 4. Nadolski Marek Michał, 5. Panagiotopoulu Beata Anna, 6. Pasagiannidi Marzena, 7. Wypych Joanna Katarzyna, 8. Zadrejko Helena,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za kultywowanie polskich tradycji narodowych wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. ks. Chorzempa Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Grecji, za kultywowanie polskich tradycji narodowych wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Adamidu Grażyna Jadwiga, 11. ks. Faron Kazimierz, 12. Geisler Marzanna, 13. Kogut Mariusz Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Nowierski Adrian Norbert, 15. Sito Małgorzata Kazimiera.