Zmiana postanowienia o nadaniu orderów.

Monitor Polski

M.P.2020.127

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lutego 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 grudnia 2019 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów

Rej. 569/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) postanawia się, co następuje:

W postanowieniu rej. 474/2019 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 108) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pkt 1, po wyrazach KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI dodaje się wyrazy: "za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych 1a. Hryniewiecki Tomasz Tadeusz, ";
2)
po pkt 11 skreśla się wyrazy: "za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych 12. Hryniewiecki Tomasz Tadeusz, ".
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 4 października 2019 r.