§ 2. - Zmiana postanowienia o nadaniu orderów.

Monitor Polski

M.P.2020.127

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lutego 2020 r.
§  2. 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 4 października 2019 r.