Monitor Polski

M.P.2018.55

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 października 2017 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

Rej. 520/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu nr rej. 57/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. poz. 351) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31. Zawacka Elżbieta Magdalena.".

§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 7 kwietnia 2017 r.