Monitor Polski

M.P.2017.351

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 57/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lutego 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Brejza Ryszard Franciszek, 2. Gadzinowski Piotr Paweł, 3. Hanasz Jan Bolesław, 4. Harendarska Eleonora Krystyna, 5. Janiszewska Danuta Anna, 6. Janowska Barbara Wanda, 7. Jasiński Bolesław, 8. Józefowicz Barbara Elżbieta, 9. Konikiewicz Marek Jerzy, 10. Kurski Jacek Olgierd, 11. Małecki Janusz, 12. Michalak-Błażejewicz Elżbieta Barbara, 13. Milczek Renata Karolina, 14. Modzelewska Elżbieta Maria, 15. Murawski Andrzej Jan, 16. Sengebusch-Małecka Beata, 17. Słomski Jacek Marian, 18. Szandrach Adam Jerzy, 19. Tyczyński Grzegorz, 20. Walta Krzysztof Bogdan, 21. Wartak Jarosław Mikołaj, 22. Winiarski Piotr Jerzy, 23. Wiśniewska Irena Maria Justyna, 24. Wiśniewska Jolanta Teresa, 25. Zalewska Ewa Janina, 26. Zawadzka Hanna, 27. Zduński Roman Grzegorz, 28. Zejfert Hanna Elżbieta, 29. Ziemkiewicz Ewa Maria,

pośmiertnie

30. Kiełpiński Roman, 31. Zawacka Elżbieta Małgorzata.