Zm.: postanowienie w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.58.617

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-31-2006

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z wnioskiem Ministra Spraw Zagranicznych postanawia się, co następuje:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2006 r. nr Z. 110-12-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Stanisława Stefana PASZCZYKA z dniem 30 września 2006 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyńskiej.".

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.