Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.47.498

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lipca 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-12-2006

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Stanisława Stefana PASZCZYKA z dniem 31 sierpnia 2006 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyńskiej.