§ 2. - Zm.: postanowienie w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.58.617

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2006 r.
§  2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.