Wykazy zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej.

Monitor Polski

M.P.2020.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej 2

Na podstawie art. 201 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679, 1694, 2020 i 2070) ogłasza się wykazy:
1)
zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego wobec sprawców określonych w art. 93c pkt 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), w tym zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, orzeczonego wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 200 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, wraz z podaniem liczby łóżek, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej wraz z podaniem liczby łóżek, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C PKT 1-3 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY, W TYM ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO W POSTACI POBYTU W ZAKŁADZIE PSYCHIATRYCZNYM, ORZECZONEGO WOBEC SKAZANYCH ZA PRZESTĘPSTWA SKIEROWANE PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 200 § 2 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY WYKONAWCZY, WRAZ Z PODANIEM LICZBY ŁÓŻEK

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia
Lp.Nazwa i adres zakładu psychiatrycznegoLiczba łóżek
1Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec50
2Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, ul. Mickiewicza 1, 56-100 Lubiąż90
3Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie115
4Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin35
5Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica40
6Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli, ul. Kuraszew 48, 21-310 Wohyń46
7Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków10
8Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, Cibórz 5,

66-213 Skąpe

15
9Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski35 - dla mężczyzn
10Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz30
11Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr Józefa Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź30
12Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Centrum Psychiatryczne w Warcie, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta40
13Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków70
14Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków80
15Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, ul. Krychnowicka 1,

26-607 Radom

30
16Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin35
17Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica w Ząbkach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Karola Rychlińskiego 1,

05-091 Ząbki

15
18Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice100
19Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław50 - dla mężczyzn 20 - dla kobiet
20Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1,

16-070 Choroszcz

190
21Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański99
22Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk20
23Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik218
24Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec52
25Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek20
26Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica30
27Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku, ul. Sanatoryjna 1, 14-530 Frombork30
28Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn15
29Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo18
30Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno42
31Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Plac Ignacego Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan40
32"Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko35
33Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego "MEDISON" w Koszalinie, ul. Sarzyńska 9, 75-819 Koszalin40
34"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, wybrzeże Józefa Conrada - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

8 - dla mężczyzn
35Pabianickie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice40
Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
Lp.Nazwa i adres zakładu psychiatrycznegoLiczba łóżek
1Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-100 Lubiąż60 - dla mężczyzn
2Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddział Sądowo-Psychiatryczny, ul. Głuska 1,

20-439 Lublin

21 - dla mężczyzn
3Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekerta 1,

66-400 Gorzów Wielkopolski

81- dla mężczyzn 26 - dla kobiet
4Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków65 - dla mężczyzn
5Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków35 - dla mężczyzn
6Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice75 - dla mężczyzn
7Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 37-500 Jarosław70 - dla mężczyzn
8Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica25 - dla mężczyzn
9Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1,

16-070 Choroszcz

70 - dla mężczyzn

10 - dla kobiet oraz 10 - przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

- Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej

10Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański84 - dla mężczyzn oraz 20 - przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

- Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej

11Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik45 - dla mężczyzn oraz łóżka przeznaczone do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

- Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej

12Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek60 - dla mężczyzn
13Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec45 - dla mężczyzn 15 - dla kobiet
14Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie25 - dla mężczyzn
15Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin11 - dla mężczyzn 6 - dla kobiet
16"Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku", ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko22
17Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 9,

02-957 Warszawa

50 - dla mężczyzn 10 - dla kobiet
Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach maksymalnego zabezpieczenia
Lp.Nazwa i adres zakładu psychiatrycznegoLiczba łóżek
1Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach, ul. Szpitalna 19,

48-140 Branice

75
2Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański70

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA TERAPII WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ WRAZ Z PODANIEM LICZBY ŁÓŻEK

Lp.Nazwa i adres podmiotu leczniczegoLiczba łóżek
1Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin60
2Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek30 - dla mężczyzn
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej (M.P. poz. 342).