Monitor Polski

M.P.2018.342

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej 2

Na podstawie art. 201 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652) ogłasza się wykazy:
1) zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego wobec sprawców określonych w art. 93c pkt 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663), w tym zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, orzeczonego wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 200 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, wraz z podaniem liczby łóżek, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej wraz z podaniem liczby łóżek, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C PKT 1-3 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY, W TYM ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO W POSTACI POBYTU W ZAKŁADZIE PSYCHIATRYCZNYM, ORZECZONEGO WOBEC SKAZANYCH ZA PRZESTĘPSTWA SKIEROWANE PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 200 § 2 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY WYKONAWCZY, WRAZ Z PODANIEM LICZBY ŁÓŻEK

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia
Lp.Nazwa i adres zakładu psychiatrycznegoLiczba łóżek
1Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu,

aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec

50
2Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu,

ul. Adama Mickiewicza 1, 56-100 Lubiąż

90
3Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu,

ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie

75
4Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

35
5Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy,

ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica

25
6Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli,

ul. Kuraszew 48, 21-305 Suchowola

46
7Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łukowie,

ul. dr. Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków

10
8Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Cibórz 5, 66-213 Skąpe

6
9Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Jana Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

45 - dla mężczyzn
10Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Międzyrzeczu,

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz

30
11Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Szpital im. dr. Józefa Babińskiego w Łodzi,

ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź

30
12Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Centrum Psychiatryczne w Warcie,

ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta

40
13Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie,

ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

40
14Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

w Pruszkowie,

ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

80
15Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki

Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu,

ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom

30
16Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,

ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin

35
17Mazowiecki Szpital Wojewódzki "Drewnica"

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ząbkach,

ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki

15
18Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach,

ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

40
19Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,

ul. Tadeusza Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

50 - dla mężczyzn

20 - dla kobiet

20Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy,

plac im. dr. Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

190
21Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim,

ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

80
22Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku,

ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

20
23Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,

ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

218
24Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana,

ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

52
25Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny,

ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

20
26Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica

30
27Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

we Fromborku,

ul. Sanatoryjna 1, 14-530 Frombork

8
28Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn15
29Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Węgorzewie,

ul. Generała Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo

18
30Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka",

ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno

42
31Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, plac Ignacego Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan20
32"Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku,

ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko

35
33Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego "MEDISON" w Koszalinie,

ul. Sarzyńska 9, 75-819 Koszalin

25
34"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego"

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

8 - dla mężczyzn
Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
Lp.Nazwa i adres zakładu psychiatrycznegoLiczba łóżek
1Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu,

ul. Adama Mickiewicza 1, 56-100 Lubiąż

60 - dla mężczyzn
2Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, II Klinika Psychiatrii

i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddział Sądowo-Psychiatryczny,

ul. Głuska 1, 20-439 Lublin

21 - dla mężczyzn
3Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Jana Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

81 - dla mężczyzn

26 - dla kobiet

4Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie,

ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

65 - dla mężczyzn
5Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

w Pruszkowie,

ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

35 - dla mężczyzn
6Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach,

ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

75 - dla mężczyzn
7Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,

ul. Tadeusza Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

70 - dla mężczyzn
8Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy,

ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica

25 - dla mężczyzn
9Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza,

plac im. dr. Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

50 - dla mężczyzn oraz 10 przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej
10Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim,

ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

72 - dla mężczyzn oraz 20 przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej
11Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,

ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

45
12Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny,

ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

60 - dla mężczyzn
13Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana,

ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

45 - dla mężczyzn

15 - dla kobiet

14Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza,

ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie

25 - dla mężczyzn
15Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

11 - dla mężczyzn

6 - dla kobiet

16Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,

ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko

20
17Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Jana III Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa50 - dla mężczyzn

10 - dla kobiet

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach maksymalnego zabezpieczenia
Lp.Nazwa i adres zakładu psychiatrycznegoLiczba łóżek
1Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej,

ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin

2
2Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach,

ul. Szpitalna 19, 48-140 Branice

75
3Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej,

ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

70

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA TERAPII WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ WRAZ Z PODANIEM LICZBY ŁÓŻEK

Lp.Nazwa i adres podmiotu leczniczegoLiczba łóżek
1Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,

ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin

53
2Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny,

ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

30 - dla mężczyzn
3Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy,

plac im. dr. Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

30 - dla mężczyzn

10 - dla kobiet

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej (M.P. poz. 1185).