Monitor Polski

M.P.2019.895

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji 2

Na podstawie art. 86b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) ogłasza się wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których:
1) wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ MIAST O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI, W KTÓRYCH WARTOŚĆ WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI PRZEKRACZA WARTOŚĆ PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI 1)

WojewództwoNazwa strefy*)Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2018 [µg/m3]
dolnośląskieaglomeracja wrocławska22
miasto Legnica25
miasto Wałbrzych21
kujawsko-pomorskiemiasto Włocławek22
łódzkieaglomeracja łódzka22
małopolskieaglomeracja krakowska31
miasto Tarnów25
mazowieckieaglomeracja warszawska21
miasto Płock22
miasto Radom24
opolskiemiasto Opole22
podkarpackiemiasto Rzeszów23
śląskieaglomeracja górnośląska31
aglomeracja rybnicko-jastrzębska30
miasto Bielsko-Biała30
miasto Częstochowa27
wielkopolskieaglomeracja poznańska23
miasto Kalisz25
1) Pułap stężenia ekspozycji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).

2) Obszary stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ MIAST O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI, W KTÓRYCH WARTOŚĆ WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI NIE PRZEKRACZA WARTOŚCI PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI1)

WojewództwoNazwa strefy*)Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2018 [µg/m3]
kujawsko-pomorskieaglomeracja bydgoska16
miasto Toruń19
lubelskieaglomeracja lubelska20
lubuskiemiasto Gorzów Wielkopolski18
miasto Zielona Góra19
podlaskieaglomeracja białostocka18
pomorskieaglomeracja trójmiejska14
świętokrzyskiemiasto Kielce18
warmińsko-mazurskiemiasto Olsztyn17
miasto Elbląg18
zachodniopomorskieaglomeracja szczecińska16
miasto Koszalin14
1) Pułap stężenia ekspozycji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).

2) Obszary stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914).

1 Minister Środowiska kiemje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Przepisy niniejszego obwieszczenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50AVEz dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UEL 152 z 11.06.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4).