Wprowadzenie obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1990.42.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1990 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 listopada 1990 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297, z 1984 r. Nr 53, poz. 272 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym (Dz. U. Nr 10, poz. 65, z 1971 r. Nr 31, poz. 283 i z 1972 Nr 49, poz. 317) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się na okres od dnia 22 listopada do dnia 26 listopada 1990 r., a w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania - również na okres od dnia 6 grudnia do dnia 10 grudnia 1990 r., na obszarze całego kraju obowiązek świadczenia usług przewozowych pojazdami samochodowymi na cele związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Do dysponowania pojazdami samochodowymi dostarczonymi w celu świadczenia usług przewozowych upoważnione są organy, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398).
Obowiązkowi świadczenia usług przewozowych nie podlegają jednostki wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym (Dz. U. Nr 10, poz. 65, z 1971 r. Nr 31, poz. 283 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.