Transport drogowy i spedycja krajowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.53.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1997 r.

USTAWA
z dnia 27 listopada 1961 r.
o transporcie drogowym i spedycji krajowej. 1

(skreślone)

1.
Państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne i spółdzielcze mogą używać samochodów osobowych i motocykli, motorowerów do celów służbowych, w zakresie i na warunkach określonych przez Ministra Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Finansów.
2.
Minister Komunikacji może objąć przepisami ust. 1 niektóre inne pojazdy samochodowe niż wymienione w tym ustępie.
1 Z dniem 27 września 1991 r. ustawa została uchylona przez art. 24 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz.U.91.75.332), z wyjątkiem art. 12-17 i 26.
2 Art. 12-17 skreślone przez art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz.U.97.106.677) z dniem 11 grudnia 1997 r.