§ 3. - Wprowadzenie obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1990.42.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1990 r.
§  3.
Obowiązkowi świadczenia usług przewozowych nie podlegają jednostki wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym (Dz. U. Nr 10, poz. 65, z 1971 r. Nr 31, poz. 283 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317).