§ 4. - Wprowadzenie obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1990.42.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1990 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.