Uzyskanie przez dzielnice m.st. Warszawy statusu gmin.

Monitor Polski

M.P.1990.13.100

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1990 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 kwietnia 1990 r.
w sprawie uzyskania przez dzielnice m. st. Warszawy statusu gmin.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95) zarządza się, co następuje:
W mieście stołecznym Warszawie status gmin posiadają następujące dzielnice:
1)
Warszawa-Mokotów,
2)
Warszawa-Ochota,
3)
Warszawa-Praga Południe,
4)
Warszawa-Praga Północ,
5)
Warszawa-Śródmieście,
6)
Warszawa-Wola,
7)
Warszawa-Żoliborz.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 2 kwietnia 1990 r.