§ 2. - Uzyskanie przez dzielnice m.st. Warszawy statusu gmin.

Monitor Polski

M.P.1990.13.100

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1990 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 2 kwietnia 1990 r.