§ 2. - Ustalanie ceny 1 m[2] budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych.

Monitor Polski

M.P.1959.51.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lutego 1963 r.
§  2. 1
.
1 § 2 uchylony przez § 11 pkt 2 uchwały nr 47 z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności. (M.P.63.13.69) z dniem 16 lutego 1963 r.