Określenie oddziałów Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu Dewocjonaliami "Veritas" oraz oddziałów Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana", które są uprawnione do skupu i przerobu wyrobów użytkowych ze złota.

Monitor Polski

M.P.1960.19.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 lutego 1960 r.
w sprawie określenia oddziałów Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu Dewocjonaliami "Veritas" oraz oddziałów Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana", które są uprawnione do skupu i przerobu wyrobów użytkowych ze złota.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 1959 r. w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny (Dz. U. z 1960 r. Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:
Skup i przerób wyrobów użytkowych ze złota może być wykonywany - z zachowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 1959 r. w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny przez oddziały Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu Dewocjonaliami "Veritas" oraz oddziały Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana":
1)
w zakresie skupu przez:
a)
oddziały handlowe Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu Dewocjonaliami "Veritas" w Białymstoku, Łodzi, Nowym Targu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie,
b)
sklepy w Warszawie i Krakowie oraz Wytwórnię Nr 1 w Warszawie Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana";
2)
w zakresie przerobu przez:
a)
Oddział Produkcyjny Nr 1 w Warszawie Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu Dewocjonaliami "Veritas",
b)
Wytwórnię Nr 1 w Warszawie Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 stycznia 1960 r.