§ 2. - Określenie oddziałów Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu Dewocjonaliami "Veritas" oraz oddziałów Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana", które są uprawnione do skupu i przerobu wyrobów użytkowych ze złota.

Monitor Polski

M.P.1960.19.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1960 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 stycznia 1960 r.