Monitor Polski

Likwidacja.

M.P.1925.242.997 | uchwała z dnia 9 października 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.242.996 | uchwała z dnia 9 października 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.242.995 | uchwała z dnia 9 października 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.242.994 | uchwała z dnia 9 października 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.242.993 | obwieszczenie z dnia 19 października 1925 r. | Akt utracił moc

Podrobione znaczki stemplowe.

M.P.1925.241.992 | komunikat | Akt nienormatywny

Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.

M.P.1925.241.991 | zarządzenie z dnia 8 października 1925 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.

M.P.1925.241.990 | zarządzenie z dnia 15 października 1925 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1925.241.989 | zarządzenie z dnia 28 września 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.241.988 | obwieszczenie z dnia 17 października 1925 r. | Akt utracił moc

Przywóz z zagranicy radio aparatów i ich części.

M.P.1925.240.987 | okólnik z dnia 8 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie przymusowego zarządcy państwowego nad zakładami gazowemi w Warszawie.

M.P.1925.240.986 | zarządzenie z dnia 2 października 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.240.985 | obwieszczenie z dnia 16 października 1925 r. | Akt utracił moc

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.239.984 | obwieszczenie z dnia 15 października 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.238.983 | uchwała z dnia 18 września 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.238.982 | obwieszczenie z dnia 14 października 1925 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

M.P.1925.238.981 | ogłoszenie z dnia 3 października 1925 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

M.P.1925.238.980 | ogłoszenie z dnia 3 października 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.237.979 | obwieszczenie z dnia 13 października 1925 r. | Akt utracił moc

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.236.977 | obwieszczenie z dnia 12 października 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.235.976 | uchwała z dnia 10 września 1925 r. | Akt indywidualny

Zm.: instrukcja Ministra Reform Rolnych z dnia 4 września 1923 r.

M.P.1925.235.975 | rozporządzenie z dnia 25 września 1925 r. | Akt jednorazowy

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.235.974 | obwieszczenie z dnia 10 października 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.234.973 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.234.972 | uchwała z dnia 4 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.234.971 | uchwała z dnia 3 października 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.234.970 | uchwała z dnia 18 września 1925 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

M.P.1925.234.969 | orzeczenie z dnia 11 września 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie najwyższego kosztu dziennego utrzymania w zakładzie.

M.P.1925.234.968 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1925 r. | Akt utracił moc

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.234.967 | uchwała z dnia 9 października 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.233.966 | uchwała z dnia 10 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.233.965 | uchwała z dnia 10 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.233.964 | uchwała z dnia 25 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.233.963 | uchwała z dnia 4 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.233.962 | uchwała z dnia 18 września 1925 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

M.P.1925.233.961 | orzeczenie z dnia 23 września 1925 r. | Akt utracił moc

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.233.960 | obwieszczenie z dnia 8 października 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.232.959 | uchwała z dnia 25 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.232.958 | uchwała z dnia 25 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.232.957 | uchwała z dnia 17 lipca 1925 r. | Akt indywidualny

Zasady udzielania przez Państwowy Bank Rolny pożyczek z państwowego funduszu kredytu na meljoracje rolne.

M.P.1925.232.956 | obwieszczenie z dnia 1 października 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny emisyjnej Serji I premjowej pożyczki dolarowej.

M.P.1925.232.955 | obwieszczenie z dnia 1 października 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.232.954 | obwieszczenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.231.953 | uchwała z dnia 4 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.231.952 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.231.951 | uchwała z dnia 25 września 1925 r. | Akt indywidualny

Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.

M.P.1925.231.950 | zarządzenie z dnia 20 września 1925 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1925.231.949 | zarządzenie z dnia 20 września 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.231.948 | obwieszczenie z dnia 6 października 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.230.947 | uchwała z dnia 25 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.230.946 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.230.945 | uchwała z dnia 25 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.230.944 | uchwała z dnia 10 września 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.230.943 | obwieszczenie z dnia 5 października 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.229.942 | uchwała z dnia 17 lipca 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.229.941 | uchwała z dnia 1 sierpnia 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.229.940 | obwieszczenie z dnia 3 października 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.228.939 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.228.938 | uchwała z dnia 10 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.228.937 | uchwała z dnia 29 maja 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.228.936 | uchwała z dnia 25 września 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.228.935 | obwieszczenie z dnia 2 października 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.227.934 | uchwała z dnia 25 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.227.933 | uchwała z dnia 25 września 1925 r. | Akt indywidualny

Sporządzanie projektów technicznych urządzeń meljoracyjnych i ich kosztorysów.

M.P.1925.227.932 | rozporządzenie z dnia 26 września 1925 r. | Akt utracił moc

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.227.931 | obwieszczenie z dnia 1 października 1925 r. | Akt utracił moc

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.226.930 | obwieszczenie z dnia 30 września 1925 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie do zbycia objektów miejskich i przemysłowych.

M.P.1925.225.929 | obwieszczenie | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.225.928 | uchwała z dnia 25 września 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.225.927 | obwieszczenie z dnia 29 września 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.224.926 | uchwała z dnia 25 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.224.925 | uchwała z dnia 18 września 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.224.924 | obwieszczenie z dnia 28 września 1925 r. | Akt utracił moc

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.223.923 | obwieszczenie z dnia 26 września 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.222.922 | uchwała z dnia 10 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.222.921 | uchwała z dnia 18 września 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.222.920 | obwieszczenie z dnia 25 września 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.221.919 | uchwała z dnia 18 września 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.221.918 | obwieszczenie z dnia 24 września 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.220.917 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.220.915 | obwieszczenie z dnia 23 września 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.219.914 | uchwała z dnia 14 sierpnia 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.219.913 | uchwała z dnia 10 września 1925 r. | Akt indywidualny

Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

M.P.1925.219.912 | zarządzenie z dnia 8 września 1925 r. | Akt indywidualny

Wartość 1-go grama czystego złota.

M.P.1925.219.911 | obwieszczenie z dnia 22 września 1925 r. | Akt utracił moc

Likwidacja.

M.P.1925.218.910 | uchwała z dnia 17 lipca 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.218.909 | uchwała z dnia 10 września 1925 r. | Akt indywidualny

Likwidacja.

M.P.1925.218.908 | uchwała z dnia 1 sierpnia 1925 r. | Akt indywidualny