Wartość 1-go grama czystego złota.

Monitor Polski

M.P.1927.257.703

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1927 r.