Wartość 1-go grama czystego złota.

Monitor Polski

M.P.1927.256.700

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1927 r.