Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.35.548 | postanowienie z dnia 14 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2002.35.547 | postanowienie z dnia 14 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2002.35.546 | postanowienie z dnia 9 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.35.545 | postanowienie z dnia 9 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.35.544 | postanowienie z dnia 8 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.35.543 | postanowienie z dnia 8 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.35.542 | postanowienie z dnia 7 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2002.35.541 | postanowienie z dnia 3 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.35.540 | postanowienie z dnia 3 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.34.538 | obwieszczenie z dnia 23 lipca 2002 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.

M.P.2002.34.537 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

M.P.2002.34.536 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.34.535 | postanowienie z dnia 8 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Chorwacja-Polska. Umowa o transporcie morskim. Warszawa.2001.02.12.

M.P.2002.34.533 | umowa międzynarodowa z dnia 12 lutego 2001 r. | Akt obowiązujący

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2002 r.

M.P.2002.33.531 | komunikat z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2002 r.

M.P.2002.33.530 | komunikat z dnia 15 lipca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2002 r.

M.P.2002.33.529 | komunikat z dnia 15 lipca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2002 r.

M.P.2002.33.528 | komunikat z dnia 15 lipca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2002 r.

M.P.2002.33.527 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2002 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2002 r.

M.P.2002.33.526 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2002.33.525 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2002 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2002 r.

M.P.2002.33.524 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.33.523 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2002.33.522 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury.

M.P.2002.33.521 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

M.P.2002.33.520 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Państwowej Agencji Atomistyki.

M.P.2002.33.519 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

M.P.2002.33.518 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2002.33.517 | postanowienie z dnia 3 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.33.516 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2002.33.515 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.33.514 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2002.33.512 | postanowienie z dnia 10 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generalnego inspektora Policji.

M.P.2002.33.511 | postanowienie z dnia 10 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.33.510 | postanowienie z dnia 10 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.33.509 | postanowienie z dnia 10 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.33.508 | postanowienie z dnia 10 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2002.33.507 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2002.33.506 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2002.33.505 | postanowienie z dnia 15 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.32.501 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.32.500 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.32.499 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

RFN-Polska. Porozumienie o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec-Gorlitz (Most Staromiejski). Warszawa.2002.03.13.

M.P.2002.31.495 | umowa międzynarodowa z dnia 13 marca 2002 r. | Akt obowiązujący

Litwa-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty i nauki. Wilno.1998.12.17.

M.P.2002.31.491 | umowa międzynarodowa z dnia 17 grudnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.30.487 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.30.486 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.30.485 | obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2002.

M.P.2002.30.483 | uchwała z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2002.30.482 | uchwała z dnia 2 lipca 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2002.30.481 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.30.480 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.30.479 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.30.478 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.30.477 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.30.476 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.30.475 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.30.474 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.30.473 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.30.472 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.30.471 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.30.470 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2002.30.469 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2002.30.468 | postanowienie z dnia 6 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2002.30.467 | postanowienie z dnia 6 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2002.30.466 | postanowienie z dnia 6 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Dwusetna rocznica urodzin Ignacego Domeyki.

M.P.2002.30.465 | uchwała z dnia 3 lipca 2002 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną Porozumienie Centrum.

M.P.2002.29.463 | komunikat z dnia 3 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wykonanie przepisów ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.

M.P.2002.28.460 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

M.P.2002.28.459 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc