Official Gazette

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2002.30.469 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2002.30.468 | postanowienie z dnia 6 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2002.30.467 | postanowienie z dnia 6 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2002.30.466 | postanowienie z dnia 6 lipca 2002 r. | Akt indywidualny

Dwusetna rocznica urodzin Ignacego Domeyki.

M.P.2002.30.465 | uchwała z dnia 3 lipca 2002 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną Porozumienie Centrum.

M.P.2002.29.463 | komunikat z dnia 3 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wykonanie przepisów ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.

M.P.2002.28.460 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

M.P.2002.28.459 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2002.28.458 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2002.28.457 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2002.28.456 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.28.455 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.28.454 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.28.453 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.28.452 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.27.451 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2002.27.450 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2002.27.449 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Stały komitet Rady Ministrów.

M.P.2002.27.447 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

M.P.2002.27.446 | uchwała z dnia 21 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2002 r.

M.P.2002.26.445 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2001 r.

M.P.2002.26.444 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

M.P.2002.26.443 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

M.P.2002.26.442 | obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.26.441 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu.

M.P.2002.26.440 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.2002.26.439 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury.

M.P.2002.26.438 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.

M.P.2002.26.437 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

M.P.2002.26.436 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

M.P.2002.26.435 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2002.26.434 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.

M.P.2002.26.431 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.26.429 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.26.428 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.26.427 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.26.426 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2002 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2002.26.425 | postanowienie z dnia 20 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2002.26.424 | postanowienie z dnia 14 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.25.422 | obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.25.420 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.25.419 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.25.418 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.25.417 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.25.416 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.25.415 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.25.414 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.25.413 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.25.412 | postanowienie z dnia 28 marca 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.25.409 | postanowienie z dnia 24 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2001 r.

M.P.2002.25.408 | uchwała z dnia 6 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2002 r.

M.P.2002.24.407 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.

M.P.2002.24.406 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.

M.P.2002.24.405 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

M.P.2002.24.404 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2002 r. | Akt jednorazowy

80. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski.

M.P.2002.24.401 | uchwała z dnia 7 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2002.24.400 | uchwała z dnia 6 czerwca 2002 r. | Akt nienormatywny

Lista dozwolonych technologii niszczenia substancji kontrolowanych oraz warunki stosowania tych technologii.

M.P.2002.22.397 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy wykaz kodów taryfy celnej dla substancji kontrolowanych i zawierających je mieszanin.

M.P.2002.22.395 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 r.

M.P.2002.22.393 | uchwała z dnia 16 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.22.392 | postanowienie z dnia 24 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.22.391 | postanowienie z dnia 24 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.22.390 | postanowienie z dnia 24 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień kontradmirała Straży Granicznej.

M.P.2002.22.389 | postanowienie z dnia 23 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

M.P.2002.22.388 | postanowienie z dnia 23 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

M.P.2002.22.387 | postanowienie z dnia 23 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.22.386 | postanowienie z dnia 20 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.22.385 | postanowienie z dnia 16 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.22.384 | postanowienie z dnia 15 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.22.383 | postanowienie z dnia 15 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2002.22.382 | postanowienie z dnia 2 maja 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2002.22.381 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.22.380 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.22.379 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2002 r.

M.P.2002.21.378 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2002 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2002 r.

M.P.2002.21.377 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2002 r. | Akt nienormatywny