Official Gazette

Azerbejdżan-Polska. Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej. Warszawa.1997.08.26.

M.P.2002.17.278 | umowa międzynarodowa z dnia 26 sierpnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.17.277 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.17.276 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2002 r.

M.P.2002.16.275 | komunikat z dnia 17 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji oraz kwoty zasiłku wychowawczego.

M.P.2002.16.274 | obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji oraz stawka zasiłku rodzinnego.

M.P.2002.16.273 | obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.16.271 | obwieszczenie z dnia 28 marca 2002 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2002.16.270 | obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2002-2007.

M.P.2002.16.269 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.16.267 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.16.266 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.16.265 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.16.264 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2002.16.263 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.16.262 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.16.261 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.16.260 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.16.259 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.16.258 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.16.257 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2002 r.

M.P.2002.15.256 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2002 r.

M.P.2002.15.255 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2002 r.

M.P.2002.15.254 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2002.15.253 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy.

M.P.2002.15.251 | uchwała z dnia 25 marca 2002 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2002-2007.

M.P.2002.15.250 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2002.15.249 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2002.15.248 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Zdrowia.

M.P.2002.15.246 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Mianowanie na stanowisko dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

M.P.2002.15.245 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ze stanowiska dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

M.P.2002.15.244 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.15.243 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.15.242 | postanowienie z dnia 28 marca 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.15.241 | postanowienie z dnia 21 marca 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.15.240 | postanowienie z dnia 21 marca 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2002.15.239 | postanowienie z dnia 15 marca 2002 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2002.15.238 | postanowienie z dnia 15 marca 2002 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.15.237 | postanowienie z dnia 15 marca 2002 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.15.236 | postanowienie z dnia 15 marca 2002 r. | Akt indywidualny

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2002.13.230 | komunikat z dnia 25 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Wielkość średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2001 r.

M.P.2002.13.228 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wzór pieczęci komisarza wyborczego.

M.P.2002.13.226 | uchwała z dnia 25 marca 2002 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

M.P.2002.13.224 | zarządzenie z dnia 25 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Kultury.

M.P.2002.13.222 | zarządzenie z dnia 29 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2002.13.221 | uchwała z dnia 19 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2002.13.220 | postanowienie z dnia 4 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.13.219 | postanowienie z dnia 3 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.13.218 | postanowienie z dnia 2 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2002.12.217 | obwieszczenie z dnia 20 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.12.214 | postanowienie z dnia 4 marca 2002 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2002.12.213 | postanowienie z dnia 25 lutego 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2002.12.212 | postanowienie z dnia 18 lutego 2002 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.12.211 | postanowienie z dnia 18 lutego 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.12.210 | postanowienie z dnia 18 lutego 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.12.209 | postanowienie z dnia 18 lutego 2002 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2002.12.208 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2002.12.207 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych.

M.P.2002.12.205 | uchwała z dnia 14 marca 2002 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2002 r.

M.P.2002.11.204 | obwieszczenie z dnia 6 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2002.11.203 | obwieszczenie z dnia 13 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.11.202 | obwieszczenie z dnia 8 marca 2002 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.2002.11.201 | obwieszczenie z dnia 12 marca 2002 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie dni wolnych od pracy w 2002 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

M.P.2002.11.200 | zarządzenie z dnia 21 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2002.11.199 | zarządzenie z dnia 13 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.2002.11.198 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2002.11.197 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.11.196 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny