Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.40.580 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.39.578 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Przystąpienie Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

M.P.2003.39.577 | oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2003.39.573 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą w Koszalinie.

M.P.2003.39.572 | postanowienie z dnia 25 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą w Lublinie.

M.P.2003.39.571 | postanowienie z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Jana Ulickiego.

M.P.2003.39.570 | postanowienie z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Józefa Żywca.

M.P.2003.39.569 | postanowienie z dnia 22 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie roku 2004 rokiem Witolda Gombrowicza.

M.P.2003.39.566 | uchwała z dnia 25 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2003.39.565 | uchwała z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2003 r.

M.P.2003.38.564 | komunikat z dnia 16 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.

M.P.2003.38.562 | obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2003.38.561 | obwieszczenie z dnia 21 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie.

M.P.2003.38.560 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie wojewódzkich komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2003-2008.

M.P.2003.38.559 | uchwała z dnia 21 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Radomiu.

M.P.2003.38.558 | uchwała z dnia 21 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2003.38.557 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.38.555 | postanowienie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.38.554 | postanowienie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.38.553 | postanowienie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.38.552 | postanowienie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.38.551 | postanowienie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2003 r.

M.P.2003.37.550 | komunikat z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2003 r.

M.P.2003.37.549 | komunikat z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r.

M.P.2003.37.548 | komunikat z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2003 r.

M.P.2003.37.547 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2003 r.

M.P.2003.37.546 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2003.37.545 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.37.543 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego.

M.P.2003.37.541 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2003.37.540 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Ukraina-Polska. Umowa w sprawie przejść granicznych. Warszawa.1992.05.18.

M.P.2003.37.530 | umowa międzynarodowa z dnia 18 maja 1992 r. | Akt obowiązujący

Rosja-Polska. Umowa w sprawie przejść granicznych. Moskwa.1992.05.22.

M.P.2003.37.528 | umowa międzynarodowa z dnia 22 maja 1992 r. | Akt obowiązujący

RFN-Polska. Umowa o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego. Bonn.1992.11.06.

M.P.2003.37.526 | umowa międzynarodowa z dnia 6 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

RFN-Polska. Umowa o małym ruchu granicznym. Bonn.1992.11.06.

M.P.2003.37.524 | umowa międzynarodowa z dnia 6 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Litwa-Polska. Umowa w sprawie przejść granicznych. Warszawa.1992.08.12.

M.P.2003.37.522 | umowa międzynarodowa z dnia 12 sierpnia 1992 r. | Akt obowiązujący

Białoruś-Polska. Umowa w sprawie przejść granicznych. Warszawa.1992.04.24.

M.P.2003.37.518 | umowa międzynarodowa z dnia 24 kwietnia 1992 r. | Akt obowiązujący

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Adama Jamroza.

M.P.2003.37.517 | postanowienie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

60. rocznica tragedii wołyńskiej.

M.P.2003.37.516 | oświadczenie z dnia 10 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

60. rocznica śmierci Generała Władysława Sikorskiego.

M.P.2003.37.515 | uchwała z dnia 11 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2003.37.514 | uchwała z dnia 10 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

M.P.2003.37.513 | uchwała z dnia 9 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2003.36.510 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2003.36.509 | postanowienie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.36.508 | postanowienie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.36.507 | postanowienie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.36.506 | postanowienie z dnia 21 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.36.505 | postanowienie z dnia 21 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.36.504 | postanowienie z dnia 20 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.2003.36.503 | postanowienie z dnia 14 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.36.502 | postanowienie z dnia 14 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.36.501 | postanowienie z dnia 12 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.36.500 | postanowienie z dnia 10 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.36.499 | postanowienie z dnia 10 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2003.36.498 | postanowienie z dnia 9 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.36.497 | postanowienie z dnia 7 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2003.36.496 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2003.36.495 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2003 r. | Akt indywidualny

Wzorce jednostek miar spełniające warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

M.P.2003.35.492 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc