Official Gazette

Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

M.P.2003.45.664 | uchwała z dnia 19 września 2003 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 500-lecia urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

M.P.2003.45.663 | uchwała z dnia 19 września 2003 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie roku 2004 rokiem Władysława Grabskiego.

M.P.2003.45.662 | uchwała z dnia 19 września 2003 r. | Akt nienormatywny

Wzorce jednostek miar spełniające warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

M.P.2003.44.660 | obwieszczenie z dnia 9 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2003.44.655 | zarządzenie z dnia 10 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2003.44.654 | postanowienie z dnia 30 maja 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.44.653 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.43.650 | obwieszczenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędu.

M.P.2003.43.649 | obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.43.643 | postanowienie z dnia 3 września 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.43.642 | postanowienie z dnia 3 września 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.43.641 | postanowienie z dnia 3 września 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.43.640 | postanowienie z dnia 3 września 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.43.639 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała Służby Więziennej.

M.P.2003.43.638 | postanowienie z dnia 23 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2003.43.636 | uchwała z dnia 26 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2003 r.

M.P.2003.42.634 | obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2003 r.

M.P.2003.42.633 | obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach.

M.P.2003.42.632 | obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2003.42.631 | obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Kultury.

M.P.2003.42.630 | zarządzenie z dnia 3 września 2003 r. | Akt utracił moc

Międzyresortowy Zespół do Spraw Kontroli Cen na Leki Pochodzące z Importu.

M.P.2003.42.629 | zarządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2003.42.628 | postanowienie z dnia 3 maja 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.42.627 | postanowienie z dnia 3 maja 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.42.626 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.42.625 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.42.624 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.42.623 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.42.622 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.42.621 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.42.620 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.42.619 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.42.618 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.42.617 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.42.616 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.42.615 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.42.614 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.42.613 | postanowienie z dnia 8 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.42.612 | postanowienie z dnia 19 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.42.611 | postanowienie z dnia 19 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia oficerskiego generała.

M.P.2003.42.610 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.42.609 | postanowienie z dnia 23 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2003.42.608 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2003 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą w Rybniku.

M.P.2003.42.607 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Józefa Edmunda Stasiewskiego.

M.P.2003.42.606 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2003.41.604 | komunikat z dnia 18 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2003 r.

M.P.2003.41.603 | komunikat z dnia 11 sierpnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2003 r.

M.P.2003.41.602 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2004.

M.P.2003.41.601 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2003.41.599 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2003.41.598 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.41.597 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.41.596 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.41.595 | postanowienie z dnia 28 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2003.40.592 | komunikat z dnia 11 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.40.591 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.40.590 | obwieszczenie z dnia 31 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów.

M.P.2003.40.589 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2003.40.588 | obwieszczenie z dnia 31 lipca 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

M.P.2003.40.586 | uchwała z dnia 23 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.40.580 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.39.578 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2003 r. | Akt nienormatywny

Przystąpienie Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

M.P.2003.39.577 | oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy