[Używanie oznaczenia przedsiębiorstwa zlikwidowanego, podzielonego lub przekształconego] - Art. 7. - Zwalczanie nieuczciwej... - Dz.U.2022.1233 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Używanie oznaczenia przedsiębiorstwa zlikwidowanego, podzielonego lub przekształconego] - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
Art.  7.  [Używanie oznaczenia przedsiębiorstwa zlikwidowanego, podzielonego lub przekształconego]
1. 
Jeżeli wskutek likwidacji, podziału lub przekształcenia przedsiębiorstwa powstanie wątpliwość, który z przedsiębiorców ma prawo używać oznaczenia przedsiębiorstwa zlikwidowanego, podzielonego lub przekształconego, należy ustalić takie oznaczenia, które zapobiegną wprowadzeniu w błąd osób trzecich.
2. 
W razie sporu sąd, na żądanie zainteresowanego przedsiębiorcy, ustali oznaczenia przedsiębiorstw, uwzględniając interesy stron oraz inne okoliczności sprawy.