Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych - OpenLEX

Dzierżanowski Włodzimierz, Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych

Monografie
Opublikowano: LEX 2012
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych

Autor fragmentu:

RozdziałI
Zamówienia publiczne a konkurencja

1.Konkurencja. Znaczenie pojęcia

Pojęcie „konkurencja” pochodzi z języka łacińskiego – od słowa concurro, które oznacza „zbiegać się, zderzyć się, działać jednocześnie” . Językową definicję podaje Uniwersalny słownik języka polskiego, zgodnie z którym konkurencja oznacza rywalizację, współzawodnictwo między osobami lub grupami zainteresowanymi w osiągnięciu tego samego celu . Pojęcie konkurencji używane jest w wielu dziedzinach życia – w ekonomi, biologii, sporcie, ale także w polityce, a nawet dziedzinach tak na pozór od konkurencji odległych, jak prawodawstwo. Zawsze jednak oznacza „rywalizację co najmniej dwóch podmiotów w dążeniu do osiągnięcia tego samego celu, lecz z jednoczesnym działaniem zmierzającym do uzyskania przewagi” . Próby jej zdefiniowania w języku prawniczym są zazwyczaj oparte na wynikach badań ekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby prawa . Zwraca się przy tym uwagę na fakt, że rzeczywista konkurencja to proces rywalizacji niepowiązanych przedsiębiorców . Na ten aspekt zwraca uwagę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX